Kommittéer

I JLK finns 3 st kommittéer: Brukskommittéen, Utbildningskommittéen och Jubileumskommittéen

Brukskommittéen består av:

Anna Andersson (sammankallande)

anna452@email.com

Övriga ledamoter:

Göran Johansso

Johanna Källström

Carl-Oscar Söderström

Karin AhlinUtbildningskommittén

Vilande


Jubileumskommittéen

Vilande

Rulla till toppen