JLK

Styrelsen

Styrelsen

Ordförande

Niklas Spetz, Hestra
Tel: 0705-33 70 12

Vice ordförande

vakant

Sekreterare

Gunilla Granberg, Månsarp
Tel: 0736-74 17 28

Kassör

Carl-Oskar Söderström, Landsbro
Tel: 0383-77 01 52

Ledamöter

Robert Johansson

Carl-Oskar Söderström

Wåge Sjöberg

Gunnar Forsberg 

Sara Kilsgård

Suppleanter

Anna Andersson

Annika Maschke

Press

 Gunilla Granberg, Anna Andersson

Lokala kontaktpersoner

Ritva Carlsson, Vaggeryd, 0393-240 14

Valberedning

Leif Bång

Ewa Fredriksson

Sven Birgersson

Webbmaster

Anna Andersson

Maila webmastern:

jlkusk.se@gmail.com

Jubileumskommittén

vilande